Tilsyn og tilsynsførende

Tilsyn og tilsynsførende

Forældrene på en fri og privat grundskole skal føre tilsyn med ”skolens almindelige virksomhed”, der f.eks. indebærer skolens økonomi, fysiske rammer m.v. og – helt centralt – skolens formål og værdigrundlag. Dette kaldes forældrekredsens tilsyn.

En del af ”skolens almindelige virksomhed” er undervisningen og ”det dobbelte krav” (Stå mål med-kravet og frihed og folkestyrekravet). Til hjælp til denne del af tilsynet kan forældrekredsen vælge en certificeret tilsynsførende. Aktuelt er det Kurt Ernst, som er udpeget som Egebakkeskolens tilsynsførende.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) varetager det ministerielle tilsyn på skoler og institutioner på Børne- og Undervisningsministeriets område, herunder de frie og private grundskoler. STUK fører tilsyn med den faglige kvalitet, økonomi, institutionelle forhold og regeloverholdelse.

 

Det er muligt at se tilsynserklæringer fra tidligere skoleår her:

Tilsynserklæring 20-21

Tilsynserklæring 21-22

Tilsynserklæring 22-23

Tilsynserklæring 23-24

To top