Velkommen til en fri grundskole midt i det grønne Aarhus V

På Egebakkeskolen har vi gode fysiske rammer med store, lyse og skønne undervisningslokaler og masser af grøn udenomsplads til leg i frikvarterer og SFO-tid.

 

Vi lægger vægt på, at skolen er et forpligtende fællesskab, og vi forventer, at forældrene er indstillede på at arbejde med på en god skolegang for hele klassen og hele skolen.

 

Vi har ét spor fra 0. – 9. klasse med en klassekvotient på 24 elever.  Hvert tredje år optager vi dog to klasser, næste gang i sommeren 2025.

 

Skolen er stiftet i 1995 og er medlem af skoleforeningen Danmarks Private Skoler.

På Egebakkeskolen lægger vi vægt på tryghed for det enkelte barn. For tryghed er en forudsætning for trivsel, og trivsel er en forudsætning for læring. Vi ønsker, at alle børn lærer at få venner. Det skal i det hele taget være rart på Egebakkeskolen, for vi tror på, at børn lærer mest, når de trives.

Vi tror på, at alle børn er præcis, som de skal være, og vi bygger skole på et forpligtende fællesskab, hvor vi tager ansvar for hinanden. Med det ønsker vi at åbne elevernes blik for, at vi er en del af noget større. Det er nemlig værdifuldt at lære at udøve ansvarlig adfærd overfor venner, familie, skole, samfund og miljø. Derfor har vi fokus på sammenhængen mellem fællesskab og selvstændighed.

Vi har en musisk/kreativ og vidensbaseret tilgang til læring og ønsker at støtte og udfordre alle vores elever, lige netop hvor de er. Vi er optagede af fagligheden i alle skolens fag – uanset om det foregår i klasselokalet, i naturen eller i Aarhus bymidte.

Vi har lækre fysiske rammer med store, lyse og indbydende undervisningslokaler, skøn natur og masser af udenomsplads til leg i frikvarterer og SFO-tid.

Vi vægter det gode skole/hjem samarbejde og forventer, at vores forældre er indstillede på at arbejde med på en god skolegang for hele klassen – og hele skolen.

 

Egebakkeskolen er en fri grundskole/privatskole beliggende på Holmstrupgårdvej 32 i Brabrand. Eleverne kommer fra den vestlige del af Aarhus, typisk fra Brabrand, Tilst, Skjoldhøj og Holmstrup. Vi har rødder i dansk kultur, og driver skole ud fra et kristent livssyn på et folkekirkeligt grundlag.
To top