Klynge A

 

Klynge A består af 0.-3. klasse, og her nyder både børn og voksne godt af, at vi er en lille skole. Børnene oplever overskuelighed og tryghed og møder hver dag kendte voksne.

Fundamentet i klynge A er det forpligtende fællesskab, da det er vores erfaring, at børnene lærer bedst, når de har det godt med hinanden.

I klynge A bruger vi tid på at skabe forståelse for hinanden, en god samværskultur og en respektfuld omgangstone.

Vi har fokus på at skabe en god arbejdskultur; både når det gælder samarbejde og ved selvstændig fordybelse. Vi arbejder med emner, der udfordrer børnenes nysgerrighed samtidig med, at vi har gode hverdagsrutiner med genkendelige strukturer. Af særlige oplevelser kan nævnes:

  • markeringer af højtider og årstider
  • venskabs-temaer
  • venskabsklasseaktiviteter
  • ture i naturen
  • biograf, koncerter og teater
To top