Alkoholpolitik

Formål:

Egebakkeskolens alkoholpolitik har til formål at bakke op om Sundhedsstyrelsens indsats for at udskyde unge menneskers alkoholdebut gennem klare holdninger og dialog.
Baseret på fakta opfordrer Sundhedsstyrelsen skole og hjem til i fællesskab at arbejde for at bremse udviklingen, hvor mange danske børn starter for tidligt med at drikke alkohol og ofte drikker sig fulde. Det påvirker hjernen og skader dens udvikling. Desuden får indtagelse af alkohol også indflydelse på anden form for risikoadfærd hos det enkelte barn.

  • Elever må ikke indtage alkohol på skolens område. Til arrangementer på skolen, hvor der udskænkes alkohol, kan der derfor ikke udskænkes alkohol til elever.
  • På forældremøder fra 7. klasse og opefter faciliterer lærerne et punkt på dagsordenen eller holder et særskilt dialogmøde med emnet alkohol.
  • Dialogen tager udgangspunkt i de studier og resultater, som Sundhedsstyrelsen formidler og sker i respekt for forældres forskellige opfattelser og normer. Egebakkeskolen opfordrer kraftigt til, at forældrene på disse møder indgår en aftale om ikke at lade eleverne drikke alkohol, når de er sammen.

www.sundhedsstyrelsen.dk/da/sundhed/alkohol

To top