Trafikpolitik

I forbindelse med seneste kommunalvalg lykkedes det Egebakkeskolen at få gjort opmærksom på trafikale udfordringer nær ved skolen. Således har kommunen etableret en forbedret skolevej for vores elever, og skolebestyrelsen er i dialog om yderligere forbedringer i 2024 for at sikre optimal sikkerhed for alle skolens børn.

På trafikområdet har vi følgende politik:

  • Vi opfordrer til, at eleverne cykler til og fra skole – i de små klasser i følge med en voksen.
  • Forældrene sørger for, at børnenes cykler, inkl. reflekser og lys, er i orden, og at børnene bruger cykelhjelm.
  • På alle cykelture med skolen skal børnene bruge cykelhjelm.
  • Cykler parkeres i cykelparkeringen.
  • Alle forældre og medarbejdere, som kommer i bil til skolen, kører forsigtigt og langsomt og tager hensyn til de bløde trafikanter.
  • Parkering ved kontorbygningen er forbeholdt medarbejdere
  • Hvis forældre kører barnet i skole, sætter man barnet af foran den blå bygning efter ”Kys og kør-princippet”: Kør helt frem, sæt barnet af i rondellen, kør straks videre.
  • Hvis forældre en gang imellem gerne vil følge barnet ind til klassen eller deltage i morgensang parkeres bilen i en af P-båsene foran den blå bygning
To top