Dagligdagen i SFO’en

 

Velkommen til verdens dejligste SFO, fuld af skønne børn og kreative og humørfyldte voksne.
Vi er en fritidsordning for alle børn fra 0. – 4. Klasse.
Herunder kan du læse mere om indhold, indmeldelse, priser og åbningstider.
Der er hver uge en aktivitetsplan over aktiviteter, som SFO’en tilbyder.
Vi tilstræber, at børnenes dagligdag bliver præget af tryghed, omsorg og ikke mindst fritid.
Vi tilbyder aktiviteter, som har udgangspunkt i børnenes umiddelbare behov og interesser, men som også er udviklende i forhold til barnets kompetencer.

 

Et vigtigt element i Egebakkeskolens SFO er, at der er frirum for børnene til at vælge, hvilke aktiviteter de vil deltage i eller selv tage initiativ til at lege med venner og kammerater. Der vil også være obligatoriske aktiviteter.
Børnene lærer at mestre og strukturere deres hverdag i SFO gennem de valg, de foretager – om nødvendigt med støtte fra de voksne. Det er netop børnenes selvstændige leg, som fremmer venskaber og godt kammeratskab.

 

Aktivitetstilbuddene kan være: modellering, syning, filt, collager, papmache, marmorering, klippe og klistre, glasdekorationer, tegne/male, bagning, synge og spille musik, pudekamp, rollespil, stikbold, rundbold, hockey, fodbold, teater, playstation, svømmehal, skøjtehal og meget mere.

 

Vi har mange traditioner i SFO’en, som vi vægter højt.
Bl.a. “Manegen er din”, børnemøde, festuge, kreative projekter, OL, “Åben Scene”, løbeklub, skoleskak m.m.

 

Vi har en dynamisk årsplan i SFO, som giver et godt overblik over projekter på hele året.
Årsplanen underbygges af skolens pejlemærker:
  • musisk-kreativ tilgang til læring
  • fællesskab forpligter
  • det kristne livssyn danner udgangspunkt for vores hverdag

 

Kerneområder og værdier

Vi ønsker at skabe et rummeligt, trygt og tillidsfuldt fritidsliv for alle børn med fokus på den gode trivsel og det forpligtende fællesskab. Vi er optagede af:

  • at alle børn udvikler legerelationer og venskaber
  • at udvikle og styrke barnets sociale kompetencer, med fokus på robusthed og almen dannelse
  • at lære børnene at administrere deres fritid samt indgå i fælles obligatoriske aktiviteter
  • at børnene tilegner sig redskaber i konflikthåndtering
  • at lære ansvarlighed overfor andres ting, relationer og aftaler
  • at styrke børnenes kreative, musiske og motoriske færdigheder, med fokus på den gode leg

 

Børnesyn

Alle børn har lige værd – for os betyder det, at hvert barn har værdi i sig selv. En værdi som ikke må krænkes, og som fordrer, at barnet mødes ligeværdigt og med respekt.

Vi ved, at vi alle kan noget forskelligt, og at vi bidrager til fællesskabet med noget særligt, men det betyder ikke, at nogen har mere eller mindre værdi end andre.

Hvert barn er unikt – for os betyder det, at hvert barn indeholder noget enestående og noget fantastisk.

Vi skal give vores børn de samme muligheder, men vi skal gøre det ud fra de vilkår og forudsætninger, det enkelte barn har. Vores børn er forskellige og har forskellige behov og skal ikke gøre det samme som sidemanden for at nå i mål.

Nogle børn kan tage genveje, mens andre må tage nogle omveje.

Hvert barn indeholder ressourcer, styrker og udviklingspotentiale. Vi skal være optagede af at identificere og realisere dette potentiale. Hvis vi retter vores fokus mod barnets styrkesider er det dem, vi kalder på.

Barnet udvikler sig og lærer gennem relationer til andre – såvel børn som voksne og i et forpligtende fællesskab. For os betyder dette, at vi ser barnet som en vigtig del af fællesskabet, at man påvirkes af hinanden, og at det også er her, at ændringer og løsninger skabes.

Med det forpligtende fællesskab menes, at vi hver især har ubetinget accept fra andre.

 

Ind- og udmeldelse
Indmeldelse foregår til SFO-leder Søren Andersen eller skolens kontor. Udmeldelse af SFO skal ske til den første i en måned med en måneds varsel. Dette skal ske skriftligt til skolens administration.

 

Priser:
Se A-Å eller skolens takstblad

 

Åbningstider:
Morgenpasning: 6:30 – 8:15
Eftermiddag:     11:45 – 17:00    (Fredag kl. 16:30)
SFO lukket I skolens vinterferie, påskeferie, (juleferie), 3 uger i juli, samt helligdage.

 

I ferieperioder er åbningstiden 6:30-17:00(Fredag kl. 16:30)
To top