Trivselspolitik

Vi er dybt optaget af alle børns trivsel på Egebakkeskolen. Her skal være rart at være. Vores trivselspolitik har til formål at understøtte skolens værdigrundlag:

…..at værne om og give eleverne mulighed for at udvikle sig i et levende og udfordrende skolemiljø, hvor der lægges vægt på tryghed, selvstændighed, faglig dygtighed og social forståelse, og forberede eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre og hvor elevernes ansvar og respekt for hinanden styrkes på trods af forskelle i baggrund, nationalitet og personlige anlæg.”  Egebakkeskolens Formål § 1, stk. 1

 

Det gode læringsmiljø og de gode relationer

Vi arbejder hele tiden på det gode læringsmiljø og de gode relationer:

  • I klasserne arbejder klasselærerne årligt med emner omkring de gode relationer
  • I klyngerne er der hvert år emnedage med det formål at styrke venskaber og læringsfællesskabet
  • Gennem mange fællesarrangementer arbejder vi på at styrke fællesskabet blandt eleverne. Vores daglige morgensang er et væsentligt bidrag til dette.
  • Vi har venneordning mellem store og små elever
  • SFO og klub arbejder målrettet med relationerne mellem eleverne i leg og aktiviteter
  • Vi har i efteråret 2023 ansat skolens egen trivselsvejleder, som arbejder på både klasse-, gruppe- og individniveau i samarbejde med klasseteams og skolens ledelse.

Hvis vi oplever mistrivsel hos en elev eller i en klasse, har vi mulighed for at inddrage vores trivselsvejleder. Klasselæreren er altid omdrejningspunktet om arbejdet, hvor også forældrene og skoleledelsen inddrages.

Det er vigtigt at huske på, at trivselsarbejde er en proces, der tager tid, og at der ikke er nogen færdig ”drejebog” for arbejdet og ingen facitliste til, hvordan et problem løses.

Oplever man som forældre, at ens barn ikke trives, forventer vi, at hjemmet kontakter klasselærerne. Dette er meget vigtigt, da det ikke altid er synligt for lærerne, hvilke konflikter eller problemer, der måtte fylde mellem eleverne eller for den enkelte.

Hvert tredje år udarbejder vi en større undervisningsmiljøvurdering (UMV), som både indebærer det fysiske, psykiske og æstetiske undervisningsmiljø. Hvis denne undersøgelser viser tegn på områder, der kræver en indsats, bliver der udarbejdet en handleplan for disse. Resultatet af undervisningsmiljøvurderingen og handleplanen kan læses her.

To top