Lørdagsrengøring

 

Egebakkeskolen er vores skole. Det betyder bl.a., at en del af skolens rengøring varetages af forældrene. På 5. – 7. klassetrin deltager eleverne sammen med forældrene.

Familierne fordeles på hold alt efter barns/børns klassetrin, og hvert hold gør rent fire gange årligt.

Rengøringen foregår lørdag formiddag. Op til ferier kan rengøringen dog ligge på sidste skoledag inden ferien. Er man forhindret, skal man selv sørge for at bytte og informere rengøringsformanden om byttet.

Man møder til rengøring i tidsrummet 9.00 – 12.00. Kan man ikke deltage i dette tidsrum, må man bytte med en fra et andet rengøringshold og informere rengøringsformanden om byttet.

Mødested er personalerummet i buen, hvor der er sørget for kaffe og rundstykker. Udebliver man fra en rengøring, informerer rengøringsformanden kontoret, og der opkræves 750 kr. Ønsker man ikke at deltage i rengøringen, opkræves 2200 kr. pr. år.

Først når alle opgaver er enten løst eller klokken er 12.00, har holdet fri. Der gøres rent i buen, den gule og den røde bygning, klasselokaler, gangarealer og toiletter. I buen gøres også personalerummet, gangarealet, toiletterne og trappeopgangen rent. Børn, som går på skolen, skal hjælpe med at gør rent, hvis de er med. Hvis der er mindre børn med, er der mulighed for at lege i fællesrummet i den brune bygning.

I lokalerne hænger rengøringsvejledninger.

Hvis der er mindre børn med, er der mulighed for at lege i fællesrummet i buen.

Rengøringsformanden udnævnes af skolen og fremgår af rengøringsplanen.

  • Til en lørdagsrengøring er der normalt 15 forældre, som inddeles i hold.
  • Det vigtigste er at få gjort buen rent. Derefter er det gul bygning og til sidst rød bygning. Der er stor forskel på hvor meget bygningerne trænger til at blive gjort rent alt efter på hvilket tidspunkt på året, vi befinder os.
  • Der vil være en opgaveliste til hvert hold, hvor I kan krydse opgaverne af, når de er udført.
  • Når alle bygningerne er færdige eller klokken er blevet 11:45, begynder man at pakke sammen.
  • Når alle er færdige, mødes man i personalerummet.
  • Man er meget velkomne til at blive og hygge nogle timer, eller man kan ønske hinanden god weekend.
Forhåbentlig får alle, ud over at medvirke til en ren skole, også en rigtig god snak.

 

God arbejdslyst!
To top