Til medier og presse

Her er det muligt for medier, at hente information om Egebakkeskolen. Kontakt os for brug af billedmateriale og logo.

På Egebakkeskolen lægger vi vægt på tryghed for det enkelte barn. For tryghed er en forudsætning for trivsel, og trivsel er en forudsætning for læring. Vi ønsker, at alle børn lærer at få venner!

Det skal i det hele taget være rart på Egebakkeskolen, for vi tror på, at børn lærer mest, når de trives!

Vi tror på, at alle børn er præcis som de skal være, og vi bygger skole på et forpligtende fællesskab, hvor vi tager ansvar for hinanden. Med det ønsker vi at åbne elevernes blik for, at vi er en del af noget større. Det er nemlig værdifuldt at lære at udøve ansvarlig adfærd overfor venner, familie, skole, samfund og miljø. Derfor har vi fokus på sammenhængen mellem fællesskab og selvstændighed.

Vi har en musisk/kreativ og vidensbaseret tilgang til læring, og ønsker at støtte og udfordre alle vores elever, lige netop hvor de er. Vi er optaget af fagligheden i alle skolens fag – uanset om det foregår i klasselokalet, i naturen eller i Aarhus bymidte!

Vi har lækre fysiske rammer med store, lyse og indbydende undervisningslokaler, skøn natur og masser af udenomsplads til leg i frikvarterer og SFO-tid.

Vi har ét spor fra 0. – 9. klasse med en klassekvotient på 24 elever.Dog optager vi to klasser hvert tredje år – næste gang i sommeren 2025.
Eleverne kommer fra den vestlige del af Århus, typisk fra Brabrand, Tilst, Skjoldhøj og Holmstrup.
Vi vægter det gode skole/hjem samarbejde, og forventer, at vores forældre er indstillet på at arbejde med på en god skolegang for hele klassen – og hele skolen.

 

Egebakkeskolen er en fri grundskole/privatskole beliggende på Holmstrupgårdvej 32 i Brabrand.
Skolen er stiftet i 1995 og er medlem af skoleforeningen: Danmarks private skoler
To top