Klub

 

Går du i 5. eller 6. klasse, er klubben et super fedt tilbud med plads til musiske, kreative og sportslige udfoldelser, for alle der gerne vil bruge deres fritid sammen med deres kammerater.

Klubben er et sted, hvor man kan hænge ud med sine venner. Det skal være et hyggeligt samlingssted, hvor man kan komme og gå, som man vil.

I klubben har vi fokus på samværet med kammerater, og at det er et trygt sted at være. I klubben er der voksne, som vil de unge, og der vil bl.a. være mulighed for at spille computer, lave krea, høre og spille musik, lave lektier, hygge, drikke te m.m. De unge selv har stor medstemmelse på klubbens hverdag og vil blive medinddraget i planlægning. Fx. vil klubben tage på små ture ud af huset samt deltage i arrangementer med andre klubber.

 

Klubben holder til i den gule bygning på 1. sal og råder over eget musiklokale, sofarum, computerrum og et stort fællesrum. Endelig har klubben fri adgang til skolens øvrige faciliteter, herunder hal, værksted og sal.

 

Aftenklub

Vi holder aftenåbning hveranden uge, skiftevis onsdag og torsdag fra kl. 17-20. Aftenåbningen er med spisning og hygge.

 

Klubbens retningslinjer

De unge skal altid give besked til en voksen:

  • når de tager hjem,
  • om de kommer tilbage igen
  • og hvor de tager hen.

De unge må IKKE krydse Viborgvej på egen hånd i klubtiden. Vi forventer, at de unge udviser en acceptabel og god opførsel, når de opholder sig i nærmiljøet.

Hvis man færdes på cykel eller andre balancetransportmidler, forventer vi, at de unge bruger cykelhjelm. Når man forlader klubben på tur, skal de så vidt muligt altid gå min. tre unge sammen.

De unge har mulighed for at bruge nærmiljøet, og vi vil som klub i den forbindelse tage ansvar for de unges kostvaner og livsstil. Disse retningslinjer vil blive evalueret og revideret.

 

Mobiletelefon og sociale medier

De unge må naturligvis gerne bruge mobiltelefoner og computere i klubben. Vi ser det som en opgave at styrke de unge i brugen af digitale medier samt give vejledning i brug af de sociale medier.

Vedr. computerspil og gaming, vurderer vi ved hvert enkelt spil, om det vil være acceptabelt at spille i klubben. Dette gælder også film/video, og hvad de unge ser på deres mobiltelefon. Vi bestræber os ligeledes på, at spil ikke altid spilles individuelt men også giver mulighed for holddannelse og strategi/planlægning. Vi forventer også, at de unge bruger et acceptabelt sprog og chatsprog i deres spil, og det er selvfølgelig noget, som vi hele tiden taler med de unge om.

 

Det er vigtigt for os, at klubbens medlemmer ikke føler sig overvåget i deres mediebrug, men at retningslinjerne skal ses som en hjælp til, at vi har en god og fælles mediekultur i klubben.

  • Det er ikke tilladt at fotografere/videofilme hinanden uden tilladelse.
  • Det er forbudt at uploade billeder eller videoer af hinanden på sociale medier, herunder facebook og Instagram. Man skal som ung kunne være i klubben uden at blive publiceret på et offentligt medie. Vi henviser i øvrigt til de sociale mediers regler om aldersbegrænsning.
  • Vi har valgt ikke at have netfiltre på vores computere i klubben, men vi er i stedet hele tiden i dialog med de unge, hvis man skulle komme ind på en uheldig side. De unge er gode til at komme og tale med os, hvis det sker.
  • Når man spiller/ser film m.m. på sin telefon, må telefonens lydniveau ikke være til gene for andre klubmedlemmer.
  • Egebakkeskolens klub er ikke ansvarlig for de unges medbragte telefoner, Ipads m.m.

 

Klubbens åbningstider og priser

Mandag – Torsdag: kl. 13-17(20.30)

Fredag: kl. 13-16.30

Hver 2. onsdag/torsdag er der klubaften med fællesspisning til kl. 20.00 Her laver vi mad sammen.

Pris for klub pr. måned i 11. måneder: 765kr

Pris for fællesspisning: 25 kr(vejledende).

 

Personale:

Klubpædagog som kun har timer i klubben,

Pædagog studerende som både har timer i SFO og klub

Medhjælper som både har timer i SFO og klub(afhængig af børnetal)

Leder: Søren Hulvej Andersen

 

Kommunikation med klub personalet er muligt via skoleintra og tabulex.

Mail: sa@egebakkeskolen.dk

To top