Klynge C

 

I klynge C arbejder vi sammen om at skabe en hverdag, hvor faglighed og fordybelse trives i et fællesskab med respekt for hinandens forskelligheder.

Vi har fokus på, at motivation udspringer af et samspil mellem faglighed og en tro på egen værdi og evner.

Vi har fokus på at skabe et godt fællesskab i klyngen og laver indimellem aktiviteter på tværs af klasser. Vi bor i den sidste del af buen og har, ud over klasseværelserne, to fællesrum til gruppearbejdet i timerne og mulighed for at hænge ud i pauserne.

Som noget nyt er vi blevet certificeret MOT skole, som er et norsk trivselsprogram rettet mod unge. Vi ønsker at drøfte væsentlige og vedkommende emner med vores unge mennesker, som de kan få med sig videre i livet. Gennem tre år i klynge C vil vores elever via MOT-moduler møde modet til at leve, modet til at sige nej og modet til at vise omsorg.

I løbet af skoletiden i klynge C præsenterer vi desuden det sociale i andre former og rammer – det sker f.eks når vi.:

  • tager på udlandsrejse i 9.kl.
  • skaber en musikalsk forestilling med skuespil, dans og musik
  • tager på introtur
  • holder gallafest
  • deltager i motionsdag
  • har fælles klyngearrangementer
  • hygger med juleklip og meget mere

Vi tilstræber en verdensvendt og vedkommende undervisning og arbejder desuden målrettet på at forberede os til valgfagsprøven i 8.klasse og de afsluttende prøver i 9.klasse.

To top