Mål, planer & prøver

Faglige mål, planer & prøver

På Egebakkeskolen fører vi op til folkeskolens afgangsprøver i 9.klasse.

Desuden følger vi de faglige mål fra undervisningsministeriet på alle klassetrin.

Alle faghæfter med beskrevne mål for hvert fag kan findes på https://www.emu.dk/grundskole , og alle specifikke årsplaner for de enkelte fag i de enkelte klasser kan findes af forældre på Intra.

Alle elever i 7. klasse vælger mindst ét toårigt praktisk/musisk valgfag, der skal afsluttes med en obligatorisk prøve i 8. klasse. På Egebakkeskolen kan eleverne vælge mellem musik og billedkunst, som således bliver deres første afgangsprøve.

Herudover udbyder vi særlige fag for Egebakkeskolen, og mål og formål kan læses herunder:

Mediefag 4. og 5. klasse (PDF link)

Fokusfag 6. klasse.(PDF link)

To top