Klynge B

 

Klynge B er Egebakkeskolens mellemste trin – 4. – 6. årgang.

Her har vi fokus på det forpligtende fællesskab, hvor stærke relationer danner grobund for elevernes læring og trivsel.

I klynge B oplever eleverne gradvist at få mere ansvar og blive mere selvstændige, alt imens de færdes i en hverdag med overskuelighed og tryghed med kendte voksne.

I klynge B øver man sig gradvist på at tage mere ansvar og blive mere selvstændig.

I klyngen vælger hver klasse to repræsentanter til skolens elevråd. Elevrådet samarbejder med skolens ledelse om at gøre skolen til et endnu bedre sted for eleverne.

I foråret står 5. klasse for forestillingen til skolefesten, og 6. klasse tager på madlejr. Fra 6. klasse får eleverne en venskabsklasse, hvor de samarbejder og danner relationer, som skaber tryghed i deres skolehverdag.

I klynge B opleves en mere projektorienteret tilgang i undervisningen, hvor undervisningen gradvist foregår mere og mere digitalt. Fra 5. klasse og opefter skal man medbringe egen device. Derudover får de en række nye fag:

  • Mediefag (i 4. klasse og 5. klasse)
  • Håndarbejde (i 4. klasse og 5. klasse)
  • Tysk (fra 5. klasse)
  • Fokusfag (i 6. klasse)
To top