Det gode

skole-hjem-samarbejde

 

På Egebakkeskolen vægter vi skole-hjem-samarbejdet højt. Vi er afhængige af vores fælles blik på det enkelte barn og klassefællesskabet for at kunne lykkes bedst muligt i vores opgave. Derfor er vi meget åbne for inputs og tanker, som man altid kan dele med klasselærer eller skolens ledelse.

Vi forventer, at alle forældre tager medansvar for deres barns skolegang ved at bakke op om skolearbejdet og ved at være i en åben dialog med skolen om barnet – også ved eventuelle vanskeligheder.

Erfarer forældrene, at barnet af en eller anden grund ikke trives, forventer vi, at forældrene henvender sig til klasselærerne, og er positivt indstillet i et samarbejde omkring barnets trivsel.

Læs mere om skole-hjem-samarbejdet  under “forventninger”.
 
To top