Egebakkeskolens værdigrundlag

Værdigrundlag

Egebakkeskolens formål blev oprindeligt formuleret ved skolens tilblivelse i 1995 og kan læses her:

Stk. 1. ”Egebakkeskolen er en fri grundskole i Århus Vest, der drives med rødder i dansk kultur og ud fra et kristent livssyn på folkekirkeligt grundlag. På denne baggrund er det skolens formål at værne om og give eleverne mulighed for at udvikle sig i et levende og udfordrende skolemiljø, hvor der lægges vægt på tryghed, selvstændighed, faglig dygtighed og social forståelse og forberede eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre, og hvor elevernes ansvar og respekt for hinanden styrkes på trods af forskelle i baggrund, nationalitet og personlige anlæg.”

Stk. 2. Ved ansættelse af fagligt kvalificerede og engagerede lærere, der kan tilslutte sig skolens formål, skal skolen i samarbejde med forældrene bibringe eleverne almennyttige kundskaber. Skolen skal bære præg af en struktureret hverdag, der sikrer eleverne et trygt miljø, der er overskueligt og stabilt. Skolen skal fremme elevernes evne til selvstændig vurdering og stillingtagen og opøve deres ansvarsbevidsthed. Endvidere skal skolen bibringe eleverne social, kulturel og religiøs forståelse og bevidsthed.

Stk. 3. Der vil i undervisningen blive lagt vægt på at udvikle den enkelte elevs kundskaber, færdigheder og kreativitet i de traditionelle skolefag, samtidig med at undervisningen i kristendomskundskab skal gøre eleverne fortrolige med kristen tro, kultur og tradition på den dansk evangelisk-lutherske folkekirkes grundlag. Der vil ligeledes blive lagt stor vægt på samarbejdet mellem skole og hjem.

Stk. 4. Skolen er åben for alle børn, hvis forældre er indforstået med skolens formålsparagraf, som angivet i § 2, stk. 1.

Stk. 5. Skolen følger de til enhver tid gældende regler om tilsyn/tilsynsførende.

To top