Forventninger

 

Vi forventer, at alle forældre tager medansvar for deres barns skolegang ved at bakke op om undervisningen og skolearbejdet og ved at være i en åben dialog med skolen om barnet.

Man kan forvente et ihærdigt og engageret samarbejde fra Egebakkeskolens side omkring barnet, og ligeledes forventer vi, at vores forældre bakker loyalt op om skolen.

Det har vi opstillet en række forventninger til, som kan læses herunder.

Vi forventer at vores forældre sikrer, at deres barn møder undervisningsparat ved at barnet:

 • kommer til tiden – alle er klar i morgensangssalen kl. 8.15.
 • møder udhvilet.
 • har spist et sundt morgenmåltid.
 • medbringer og spiser en sund madpakke og mellemmåltider.
 • får hjælp til at pakke skoletasken – herunder har et penalhus med spidsede blyanter, farveblyanter, lineal, saks, viskelæder mm + computer til de ældste.
 • medbringer idrætstøj og håndklæde på dage med idræt.
 • har tøj på/med, der passer til årstiden.

At vores forældre loyalt bakker op om skolens:

 • undervisning/lektier.
 • værdigrundlag.
 • personale.
 • pædagogiske indsatser
 • politikker, vejledninger og regler.

At vores forældre deltager aktivt i skole-hjem-samarbejdet:

 • deltager i skole-hjem-samtaler, forældremøder og arrangementer.
 • aktivt holder sig orienteret om skolen og dens aktiviteter.
 • indgår i en positiv dialog med skolen, også om problemstillinger, der skal løses i fællesskab.
 • kontakter skolen, hvis der sker væsentlige ændringer i barnets situation.

At man så vidt muligt undgår forsømmelser:

 • at ferier, fridage osv. så vidt muligt placeres uden for skoletiden.

At vores forældre tager medansvar for hele klassens trivsel:

 • drøfter ”fælles spilleregler” for den enkelte klasse på forældremøder og bakker op.
 • bidrager til et velfungerende indbyrdes forældresamarbejde.
 • omgående kontakter skolen, hvis man får kendskab til problemer eller mistrivsel.
 • gør en aktiv indsats for at styrke sammenholdet i klassen.
 • holder barnet hjemme, hvis det er sygt.
To top